En tidning från ABF

Om fönstret

Redaktionen

Jonas Helling, chefredaktör, e-post: jonas.helling@abf.se

Maria Ullsten, redaktionschef, e-post: maria.ullsten@abf.se

 

Kontaktuppgifter:

Besöksadress: Olof Palmesgata 9, Stockholm

Postadress: Box 522, 101 30 Stockholm

Telefon: 08-613 50 00

Telefax: 08- 24 69 56

Postgiro: 87 03 01-9

Fönstret är medlem i Sveriges Tidskrifter

Grafisk form och layout: Anders Timrén