En tidning från ABF

Prenumerera på Fönstret

Fönstret utkommer med fyra nummer per år.

Cirkelledare i ABF:

Som studiecirkelledare i ABF får du tidningen Fönstret utan kostnad. Hör av dig till din lokala ABF-avdelning.

Övriga:

Skicka in anmälan till prenumeration@fonstret.se eller ring Irene Tjärning, tel: 08-613 51 33.

ABF Box 522 101 30 Stockholm

Pris:

212 kr/år

Adressärenden:

Cirkelledare i ABF: Vänd dig till din lokala ABF-avdelning. Övriga prenumeranter: Mejl: prenumeration@fonstret.se Tel: 08-613 51 33