Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

”Allt avgörs av vem som styr!”

Den svenska demokratin firar i år ett av sina 100-årsjubileum. När jag skriver detta, sju veckor efter riksdagsvalet, pågår dock fortfarande arbetet med sonderingar för att bilda en regering. Uppenbarligen är det ett mycket svårt uppdrag, en partiledare har redan tackat för sig och konstaterat att det inte finns några förutsättningar.

Det är många som hånar detta arbete, som påstår att det ökar politikerföraktet och får människors politiska intresse att falna. De utropar gärna ”nu är det väl ändå dags att komma överens över blocken” som om de själva just kommit på något unikt. Men likväl vet vi fortfarande mycket lite om vilka som ska styra Sverige de kommande fyra åren.

Nu kanske ni tänker: ”Vad har det med en studiecirkel i smide att göra, eller vilken betydelse har det för folkbildningen i stort?” För att uttrycka sig enkelt: ALLT!

Ett av statens syften med folkbildningsanslaget är att vår verksamhet ska bidra till att stärka och utveckla demokratin. I studiecirkeln ges unika möjligheter att lära sig saker tillsammans med andra, och ett tillfälle att möta andra cirkeldeltagare i samtal om till exempel viktiga samhällsfrågor, till exempel om att den här situationen beror på att vi väljare lagt våra röster på ett sånt sätt att det är svårt att bilda en regering med tillräckligt stöd i riksdagen.

Men det är också så att förutsättningarna för folkbildningen kan komma att ändras radikalt, beroende på vilka partier som påverkar kulturpolitiken de kommande fyra åren. Och då tänker jag inte enbart på de ekonomiska villkoren. De flesta borgerliga partier vill försämra statsbidraget, medan Sverigedemokraterna vill styra vad folkbildningen ska arbeta med och för vilka folkbildningen ska finnas. Den fria och frivilliga folkbildningen som vi känner den kan vara utmanad!

Vi behöver göra allt vi kan för att nå de människor som upplever utanförskap och som saknas i det gemensamma samtalet om vårt lands förutsättningar. Därför startade vi Gör din röst hörd, en femårig satsning på att stärka och utveckla ABFs lokala närvaro i hela landet.

Därför står ABF som huvudsökande för demokratiprojektet #Vi måste prata, där samtliga studieförbund och åtta folkhögskolor genomför en gemensam kraftsamling, med bildningsinsatser, koncept- och metodutveckling och dialogmöten.

Därför genomför ABF ett stort antal studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning. Alla vi som är engagerade i Sveriges ledande studieförbund behöver vara med och ta ansvar för vår del. På så sätt gör vi, du och jag, en annan värld möjlig. Oavsett om landet för närvarande har en ny regering eller inte.

Publicerad i nummer 4, 2018