Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Gör din röst hörd!

Den svenska demokratin firar 100 år. 1918 beslutade Sveriges riksdag – efter lång kamp och hårt motstånd – att vårt land skulle ha lika och allmän rösträtt för både män och kvinnor. Under de 100 år som gått har stora reformer genomförts och ett av världens mest jämlika länder har vuxit fram. Då är det lätt att ta demokratin för självklar, men utvecklingen i Europa i dag visar tydligt att demokratins värden ständigt aktivt måste värnas.

Studieförbundens gemensamma branschorganisation Studieförbunden i samverkan genomförde hösten 2017 en undersökning om människors inställning till demokratin. Den visade att även om majoriteten står bakom demokratins principer, så finns en betydande minoritet i Sverige som inte fullt ut stöder demokratin utan lika gärna kan tänka sig andra styrelseskick. Det som är riktigt oroande är att det är bland de unga som öppenheten inför alternativa styrelseskick är störst, samtidigt som det är färre i den gruppen som upplever att demokratin är hotad.

Sverige har traditionellt sett haft ett högt valdeltagande. Rekordåret 1976 deltog 91,8 procent av alla röstberättigade i riksdagsvalet. I det senaste valet 2014 var motsvarande siffra 85,5 procent, men en djupare analys visar stora skillnader och områden med ett valdeltagande lägre än 40 procent.

Det är i områden med lågt valdeltagande som ABF behövs som bäst.

I de mindre städerna och på gles- och landsbygden där människor känner sig åsidosatta och frånåkta av samhällsutvecklingen. I förorterna, där arbetslöshet, trångboddhet, skolsegregation, rasism och starka segregerande och exkluderande krafter skapar en hopplöshet inte minst bland unga människor.

För där människor tappar hopp och framtidstro skapas grogrunden för extremism, kriminalitet och våld och i sökandet efter syndabockar blir det en enkel lösning att skylla på människor som kommit hit från andra delar av världen. Det är verkliga hot mot demokratin och något som vi på alla sätt måste möta.

Därför satsar ABF på Gör din röst hörd! Det är ett mobiliserande arbete, vars syfte ska vara just att stärka och slå vakt om demokratiska värden och om rätten att vara olik. Vi vill öka människors makt över sin tillvaro och deras möjligheter att påverka. Valrörelsen 2018 är vårt avstamp där vi vill bidra till ett ökat valdeltagande och arbeta mot den strukturella rasismen och högerextremismen, men planen är att arbetet kommer att pågå under fem år.

Vi vill att människor ska kunna se kopplingen mellan sin egen vardag och hur de på bästa sätt kan komma till tals och påverka i de frågor som står dem närmast hjärtat.

Genom att många människor har insikt om vikten av att engagera sig och kunskap om hur det kan ske på demokratisk väg, motverkar vi att främlingsfientliga, rasistiska eller på andra sätt exkluderande krafter får ta större plats i Sverige.

Genom att organisera, bilda och påverka
– genom att stärka folkrörelserna och motverka klassamhället – så kan vi fortsätta arbetet för att göra en annan värld möjlig.