Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Greta och Malala

För ett år sedan visste inte jag och många med mig vem Greta Thunberg var. I dag är hon den unga svenska kvinnan som har träffat många av världens stora ledare för att tala om klimatfrågan. Hon utger sig inte för att vara någon expert, utan förmedlar bara vad världens samlade klimatexperter har sagt under en längre tid.

Trots detta blir hon starkt ifrågasatt från flera håll på ett sätt som enligt min uppfattning är helt orimligt. Men vad är det då som gör så många människor så upprörda? Är det för att hon är ung? Är det för att hon säger saker som är skrämmande att höra? Är det för att hon pekar på saker som gör det uppenbart att vi måste ompröva vårt sätt att leva? Eller är det helt enkelt så att vi inte klarar att en ung kvinna tar plats i debatten? De som skriker allra högst framför allt i sociala medier verkar helt ha glömt att den de angriper är just en ung person!

En annan ung kvinna som för några år sedan blev världskänd och fick möjlighet att framföra sitt budskap till världens ledare är Malala Yousafzai, den unga pakistanska kvinnan som överlevde ett mordförsök i en skolbuss. De som försökte mörda henne var talibaner som ville tysta hennes kamp för flickors rätt till skolgång.

Greta och Malala är två unga kvinnor som har engagerat sig i frågor som berör oss alla, verkligen ALLA! Vi vet att hela världen kommer att påverkas om inte klimatmålen uppnås. Vi kan utan svårigheter föreställa oss hur världen kommer att förändras när alla har samma rätt och möjlighet till utbildning. Vi vet, och ändå är det så lätt att avfärda dem som just unga och okunniga, att ifrågasätta skälet till deras engagemang och kanske misstänkliggöra att det finns någon som skulle tjäna på det.

I många sammanhang hörs röster som klagar över att unga människor inte engagerar sig i samhällsfrågor och föreningsliv, något som uppenbarligen inte är sant. Engagemanget finns, men det kan ta sig andra uttryck. Greta Thunberg och Malala Yousafzai är förebilder för miljontals andra ungdomar i och utanför deras egna hemländer. De är folkbildare som oförtröttligt fortsätter att förmedla sitt viktiga budskap. Det sätt som vi tar emot deras engagemang på är också förebildsskapande, men kanske inte lika positivt. Det sätt vi möter dem sänder signaler till andra unga.

Så: Du och jag behöver fundera över vilka ”Gretor” som finns i vår närhet. Vilket stöd behöver de för att kunna utmana de sanningar som behöver utmanas? På så sätt kan Du och jag, tillsammans med dem, göra en annan värld möjlig.

Publicerad i nummer 2, 2019