Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Löften

– som går att hålla

 Vad händer 2017? I början av ett nytt år är svaret på frågan ofta förknippat med löften som att ändra livsstil, börja motionera, sluta röka, äta mera av det ena och mindre av det andra eller något liknande. Jag är knappast ensam om att någon gång ha lovat mer än jag kunnat hålla.

I en intervju i början av januari fick jag frågan – vad ser du fram emot när det gäller ABFs 2017? Ungefär samma fråga, men jag behövde inte avge löften om något nytt eller något som blir svårt att hålla. Jag svarade i stället att ABF, även detta vårt 105e verksamhetsår, ska arbeta utifrån vår gemensamma idé om att ge mest till de människor som behöver oss bäst.

ABF 2017 är en ännu tydligare samhällsaktör – som är relevant, förankrad och nyfiken. Det är ingen nyhet att vi i ABF är duktiga på att fånga upp frågor som är aktuella i vår omgivning och skapar bildningstillfällen kring just de frågor som människor bryr sig om. Ett exempel som i skrivande stund har rönt stor uppmärksamhet är ABF Sollefteås studiecirklar om bilförlossning, som startade när landstinget planerar att stänga BB-avdelningen på ortens lasarett. Det är ett bra exempel på ABF-verksamhet som utgår från det som ska kännateckna vår verksamhet: närheten till människor.

ABF ska finnas i de områden där vi behövs bäst. Utveckla verksamhet tillsammans med dem som bor där. På det sättet når vi nya deltagare och står upp för människors möjlighet till makt och inflytande.

I höst har vi kunnat följa rapporteringen från den amerikanska valrörelsen, som minst av allt fokuserade på de reformer de två kandidaterna tänkte genomföra. Resultatet av det amerikanska presidentvalet visar vikten av att vi med all kraft värnar och utvecklar demokratin i Sverige. Det är bara genom många människors engagemang vi kan motverka att främlingsfientliga, rasistiska eller på andra sätt exkluderande krafter får ta ännu större plats i Sverige.

Då behöver fler människor prata politik i vardagen, fler människor med olika bakgrund låta sig nomineras till förtroendeuppdrag, men framför allt måste alla som får rösta använda den möjligheten att påverka vår gemensamma framtid.Vi i ABF bidrar inte minst genom att vi skapar mötesplatser där människor träffas över ”gränser”, får möjlighet att kritiskt granska källor, föra samtal, bilda sig en uppfattning och hämta inspiration.

Jag vill också nämna Läsdelegationens arbete där ABF finns med. Där har vi möjlighet att bidra med erfarenheterna från till exempel Läs för mig och Läs för mig pappa. Ett långsiktigt, viktigt arbete som har resulterat i att fler barn fått läsande förebilder, som inspirerar barn att läsa mer.

Sammanfattningsvis för 2017 önskarjag att ABF tar alla möjligheter att bidra till att påverka bygget av framtiden. Du och jag kan arbeta för göraen annan värld möjlig.