Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

”Redo för beslut?”

Ordet är fritt! Är ni redo att gå till beslut? Votering är begärd och ska verkställas … Där har ni några av de i dessa årsmötestider mest frekvent hörda fraserna. Vi som leder möten säger dem nästan reflexmässigt, oftast utan att i tanken stanna upp inför deras storhet.

Att fritt få hålla möte, att alla får uttrycka sin åsikt under ordnade former, att lyssna på andra innan beslut ska fattas, att ha rätt att rösta i en fråga och att följa majoritetens vilja är så självklart att vi inte heller reflekterar över det.

Att en förening styrs av stadgar, det vill säga de regler vi medlemmar har kommit överens om, är också det en viktig förutsättning för att föreningen ska drivas i enlighet med medlemmarnas vilja.

Allt detta tar vi för givet! Som något självklart som aldrig kommer att rubbas i Sverige.

Men det vore farligt att tro att det fria ordet inte har fiender. För bara några veckor sedan var vi många som med glädje firade första maj. Tal skrevs, fanor plockades fram ur sin förvaring och ”varje sliten kavaj blir en mantel av strålande ljus”. Arbetarrörelsen gick samman och tågade för frihet, jämlikhet och solidaritet som den gjort under så många år.

Samtidigt rustade även helt andra krafter för att demonstrera samma dag, på första maj. I Boden och i Ludvika fick nazister tillstånd att demonstrera på arbetarrörelsens dag för demokrati och solidaritet.

Deras demonstration handlade om precis det motsatta. De menar att den demokrati som vi känner, som är en grund för beslut både i den lilla föreningen och i riksdagen, ska avskaffas och ersättas av ett elitistiskt styre. Medier som har ”fel” ägare eller som rapporterar på ett sätt utanför ramen för idealsamhället ska förbjudas, och deras journalister ställas inför rätta. Skolan ska inte bara utbilda, utan också fostra barnen i folkgemenskapstanken. Kvinnors viktigaste uppdrag är att ta hand om familjen. Det ska vara förbjudet att öppet visa homosexualitet.

Givetvis kan en säga att de är extremer. Tänka att med endast 160 medlemmar är de knappast något större hot mot demokratin Men då tror jag att en är ute på väldigt farliga vägar. Vägar som leder bort från det samhälle vi vill skapa. Bort från en jämlikt samhälle.

ABFs förbundsstämma har just antagit riktlinjer för ABFs arbete under åren 2019–2022. De har tre huvudområden: ”Ett demokratiserande ABF”, ”Ett inkluderande ABF” och ”Att folkbilda om folkbildning”. Alla dessa områden kommer att vara lika viktiga för att vi också fortsättningsvis ska vara Sveriges ledande studieförbund. Och som en del av Sveriges ledande studieförbund kan Du och jag i varje sammanhang ta ställning för frihet, jämlikhet och solidaritet. På så sätt kan vi göra en annan värld möjlig.

Publicerad i nummer 2, 2018