Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Sörj inte – organisera er!

Den 14 oktober presenterade den nya regeringen inklusive SD det så kallade Tidöavtalet, som anger former och det sakpolitiska innehållet för deras samarbete den kommande mandatperioden. Varför skriver jag om det? Därför att avtalet är en milstolpe i värderingsförändring. För ett helt samhälle.

Ojämlikhetens idéer fick med ens kropp – anden blev till kött. Lika framträdande som tankar om en uppdelning i ett vi och dom utifrån etnicitet är frånvaron av tanken om alla människors lika värde.

En av de organisationer i civilsamhället som kritiserat avtalet är Civil Rights Defenders (CRD). Regeringsunderlaget SD ifrågasätter då direkt att organisationen får ekonomiska bidrag från staten. Vad är det då som Civil Rights Defenders skrivit och som av regeringens stödparti uppfattas som så farligt? Så här skrev CRD:

”Om avtalets föreslagna åtgärder blir verklighet får vi ett samhälle som inte längre vilar på rättsstatens grundläggande princip om allas likhet inför lagen. Rättigheter kommer inte att baseras på människors behov utan på deras grupptillhörighet och juridiska status. Det skapar en hierarki mellan människor i Sverige, personer med medborgarskap i toppen och utsatta grupper och rasifierade personer i botten.

I slutändan påverkar detta inte bara dessa grupper utan har också en negativ inverkan på samhället som helhet och alla våra rättigheter. Det kommer att undergräva mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och den liberala demokratin för oss alla.”

Jag har i en tidigare krönika beskrivit hur jag och några vänner startade ”Rör inte min kompis” 1985. Om den då 21-åriga Annica som var jag hade kunnat blicka fram och se vad som sker nu hade hon blivit mycket förvånad och upprörd.

Vi citerade Olof Palme med: ”Det finns inget vi eller dom – det finns bara vi.” Eller: ”Demokratin kan inte tas för given, den måste erövras av varje generation.” Vi tyckte att det lät klokt och bra, men för oss var det bara teori då. Vi hade inte upplevt och kunde inte ana de bakslag för demokrati och mänskliga rättigheter som nu sker i Sverige. Rasismen fanns. Men anständiga partier tog avstånd.

Olof Palme själv brukade citera Joe Hill med orden: ”Don’t mourn, organize!” (”Sörj inte, organisera er!”) Och precis det behöver vi i ABF göra nu. Inte sörja, utan försöka förstå och analysera varför vi hamnat här. ABF ska vara en öppen dörr för människor som vill bilda sig, läsa, samtala, förstå, och organisera sig. I allt möjligt.

Och utgångspunkten är lika given som stadig: Alla människors lika värde. Tillsammans gör vi en annan värld möjlig.

Publicerad i nummer 4, 2022