Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Tillsammans!

Du och jag är en del av en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Smaka på kraften i det! Känner du som jag engagemanget för vår gemensamma utmaning?

Två av ABFs prioriterade områden är: utveckla demokratin och stärka folkrörelserna. När vi ser vad som händer i Sverige och i världen blir det så påtagligt att demokratin aldrig kan tas för given, utan ständigt måste erövras. Och det brådskar!

Vi behöver stärka människors tilltro till politiken som verktyg för att förändra samhället. När ABF bildades 1912 var det ur övertygelsen om att människor som har kunskaper också har bättre förutsättningar för att skapa sin framtid. Gemensamma drömmar om ett annat samhälle frigjordes och skapade idén om klasskänsla och bildning. Genom folkbildning och demokratisk skolning har Sverige utvecklats till ett av världens mest jämlika länder, där människor har möjligheter att lära och utvecklas hela livet.


Men vi behöver bli många
fler som engagerar sig i folkrörelserna för framtiden. Och då menar jag engagerar sig på riktigt, så där så att det känns bra i både hjärtat och hjärnan. Men då måste det också vara möjligt att bidra till, utveckla och förändra den organisation man engagerar sig i. Helt enkelt en rörelse i rörelsen. Vi ska skapa mötesplatser där oväntade möten kan ske, vi ska utbilda medlemmar, vi ska utveckla mötesstrukturer och arbetsformer. Det måste ske mellan nya och gamla strukturer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Just nu är många människor på flykt, ofta just på grund av att demokratin har havererat. De lämnar allt de känner som sitt för att söka trygghet någon annanstans. Några, men långt ifrån alla, kommer till Sverige för att söka asyl. Några, men långt ifrån alla, får via ABF eller andra studieförbund chansen att lära känna sitt nya land via undervisning i svenska och samhällsintroduktion. Här finns det goda möjligheter för många fler att engagera sig för att välkomna och ta till vara kraften hos de människor som kommer hit.


Vårt arbete vilar på
vår bärande idé om de enskilda människornas möjligheter att påverka sina egna liv till ett arbete för att forma en rättvis värld. Om vi verkligen menar allvar med det måste vi som är engagerade inom ABF vara tydliga! Vi måste finnas för och tillsammans med de människor som behöver oss bäst.

Du och jag, tillsammans gör vi en annan värld möjlig!