Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

ABF-chefen

Välj

– och försvara det!

”Institutioner skyddar inte sig själva. De faller en efter en såvida inte var och en försvaras från första början. Välj alltså en institution som ligger dig varmt om hjärtat – en domstol, en tidning, en lag, en fackförening – och ställ dig på dess sida.”
Det skriver den amerikanske historikern Timothy Snyder i sin uppmärksammade bok Om tyranni: Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet. Han menar att vi måste försvara institutionerna för att bevara vår anständighet.

Folkbildningen är en bärande del av ett demokratiskt och jämlikt samhälle. Från de första boklådorna och studiecirkelbiblioteken och fram till i dag har ABF en oersättlig betydelse för att göra kultur och bildning till en rättighet för alla.

ABF är föreningarnas förening, som styrs av sina medlemsorganisationer och deras behov. Jag är stolt över att vi i Sverige byggt former för att stödja den fria och frivilliga folkbildningen.

Att välja att stå på ABFs sida innebär att stå upp för betydelsen och värdet av vår verksamhet, men att också ta itu med de brister som finns. För att fler ska välja att försvara folkbildningen, studieförbundens och ABFs roll för samhället och individen.

Det är lätt att ställa sig på ABFs sida med vetskapen om cirkelledarnas fantastiska pedagogiska arbete tillsammans med deltagarna. Cirkelledarna möter varje deltagare där hen befinner sig, och är förutsättningen för kvaliteten i vår verksamhet.

Det gångna året är fyllt av exempel på hur viktig ABFs verksamhet är i vår tid. Som den ABF-drivna fritidsgården i Alby som blev visirfabrik i våras och levererade visir till personal på äldreboenden i Botkyrka, Tumba, Fittja och Flemingsberg. Eller JAM dansstudio i Södertälje som blev delvis digital under pandemin så att de barn som inte kunde vara med fysiskt ändå kunde utveckla sig i allt från balett till streetdance.

Och få har väl missat den 84-åriga författaren Hervor Sjödin från Sollefteå som gjort succé på Facebook genom högläsning med hjälp av mobiltelefon, dubbelhäftande tejp och en blomkruka.

Det är mer av detta vi ska göra, och det är till detta folkbildningens pengar ska gå. Då behöver vi tillsammans agera så att vi bygger tilliten och legitimiteten till verksamheten. Det gör vi bland annat genom att arbeta med kvalitetsutveckling, så att felaktigheter upptäcks och åtgärdas. Och genom att bedriva bra verksamhet, och berätta om den.

Då kommer (ännu) fler att välja att försvara ABF och folkbildningen. För att det bevarar vår anständighet. Och för att folkbildning verkligen är demokratins självförsvar.

Publicerad i nummer 1, 2021