Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Förr

Kung Gösta

på gott och ont

Varför räknas egentligen Gustav Vasa både som ”riksbyggare” och ”karlarnas karlakarl”. Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren förklarar.

Vem: Gustav Vasa
När: 1496-1560 (kung 1523-1560)
Varför: Ses som grundaren av nationalstaten Sverige.


Han är riksbyggaren. Vi skyller honom för vår stora starka stat, men är samtidigt tacksammaöver att nationen blev en nation. Trots att snart fem hundra år har förflutit sedan den dag han valdes till Sveriges konung, den 6 juni 1523, har ingen annan lyckats göra något annat värt att ha som nationell högtidsdag. Därför har vi också vår nationaldag det datumet.

Det är självfallet Gustav Vasa som vi talar om. Han är nummer ett bland kungarna, möjligtvis i konkurrens med Gustav II Adolf, som kvalar högt för att i trettioåriga kriget ha knutit upp svansen på ”papisterna” i Rom. Samtidigt var det antagligen tack vare ”kung Göstas” lyckade insatser för att stävja kyrkans makt som insatserna av ”krigarkonungarna” gjordes möjliga.
Gustav Vasa är ett tydligt exempel på hur en person kan bli en vattendelare i historien. Före kung Gösta var vi en splittrad nation som nästan slukades av Danmark. Efter kung Gösta börjar vi bygga ett land på riktigt och lyckades sa småningom att bli ett litet imperium i norra Europa. Men även om Gustav Vasa var först av de ”riktiga” kungarna och har ett halvt årtusende på nacken kan vi säga att han på några sätt är mycket modern.
För det första är han en kung som bäst av alla har ”en berättelse”. Han har inte bara gett namn till andra varumärken, som knäckebröd, skidlopp och borgar, han är ett varumärke själv.

Gustav Vasa är också urtypen för den historiske figur som vår tid försöker göra upp med. Han är en maskulin pappafigur, urtypen för den svenske hövdingen och den som lägger grunden för landsfaderskapet. En gubbe som pekar med hela handen. Som vet vad han vill. Som ger oss trygghet. Men också en känsla av att vara manipulerade.Han är därmed också en person, ”det andra”, som upprorsmakarna definierar sig själva gentemot. Vare sig de heter Dacke eller Kvinnopartiet, så är Gustav Vasa ursprunget till den elake gamle galten som kritiken och hatet drabbar. Om det har funnits en Karl med stort K i det här landet så var det kung Gösta.

Slutligen – Gustav Vasa ägde en skarp förmåga att uttrycka sig kort och kärnfullt i sina brev, vilka han skrev till hela riket i syftet att hålla ordning på allt och alla. Det var den tidens sms och mejl som flöt ur kung Göstas penna.
Det gällde sådant som att påminna Ölands bönder om att allt hö skulle vara inne vid Sankt Olofs dag den 29 juli och all säd bärgad senast vid Sankt Bartolomei dag den 28 augusti. Och när folket i Gagnef skulle inhandla en ny kyrkklocka hade Gustav Vasa synpunkter.
Han var riksbyggaren. Och vår första sms-kung.

Fler av Stig-Björn Ljunggrens artiklar i tidningen Fönstret: