Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Historia

Våldets historia i Sverige

Under det första halvåret i år har 43 människor – en majoritet av dem mycket unga män – skjutits ihjäl i Sverige. En fasansfull och djupt sorglig utveckling. Men – i övrigt har våldet glädjande nog minskat kraftigt i Sverige. Det gäller såväl våldet inom familjen och våldet mellan okända som – våldet från staten.

1979: Sverige blir första land i världen att förbjuda föräldrar att aga sina barn, fysiskt eller psykiskt. Den nya lagtexten lyder: ”Barnet får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” I dag har 57 länder världen över följt Sveriges exempel.

1958: I en undersökning 1948 svarar 70 procent av lärarkåren att de vill ha kvar rätten att aga sina elever. Men 1958 förbjuds aga i hela det svenska skolväsendet. Fram till dess löd skolstadgan: ”Aga skall utdelas med kärleksfullt allvar.”

1938: Rätten för fångvaktare att aga fångar i svenska fängelser avskaffas.

1910: Den 23 november blir 36-årige kyparen Alfred Ander den siste att avrättas i Sverige, då han giljotineras på Långholmens fängelse i Stockholm som straff för det rånmord han dömts för tidigare samma år. 1921 avskaffas dödsstraffet i fredstid i Sverige, och 1973 även i krigstid.

1865: Mannens rätt att aga sin hustru avskaffas.

1849: Pigan Christina Jansson stämmer sin husbonde, den 24-årige källarmästaren Bernard Engdahl, för misshandel. Engdahl försvarar sig i rätten med att han bara utdelat ett antal ”örfilar” mot sin piga och att detta våld måste ses som laglig ”husaga”. (1858 avskaffas rätten för husbönder att aga sitt tjänstefolk.)

1812: Gatloppsstraffet avskaffas. Gatlopp var ett fruktat skamstraff – främst för den som inte kunnat betala sina böter – som innebar att dömde fick springa med blottad rygg mellan två led av en ditkallad publik med tillhyggen, som var fria att utdela slag mot gatlöparen.

1772: Gustav lll beordrar, influerad av de humanistiska upplysningsidéerna från kontinenten, att statens alla tortyrinstrument ska förstöras. Det dröjer dock till 1868 innan tortyr förbjuds helt som förhörsmetod inom det svenska rättsväsendet.

1668: Häxskräck drabbar Sverige. Under de följande tio åren bränns 300 kvinnor på bål efter att statens Trolldomskommission anklagat dem ha fört barn till Blåkulla och utsatt dem för sexuella övergrepp. 1773 avskaffar Gustav lll trolldomsbrottet ur lagboken.

1608: Den djupt troende kungen Karl lX brutaliserar den svenska straffskalan kraftigt genom att införa Gamla testamentets Moselagar i straffskalan, d v s principen ”öga för öga, tand för tand”. Straffen för sedlighets- och sexualbrott som sex före äktenskapet, otrohet och tidelag skärps samtidigt.

1500-talet: Mord och dödsmisshandel minskar jämfört med under medeltiden – främst p g a att samhällets organisering blir fastare och människor därmed tvingas ”bete sig” i högre grad. Men ändå är våldsbrotten 6–8 gånger vanligare än i dag. Majoriteten våldsbrott från den här tiden handlar om att försvara ”heder och ära” mot ”förolämpningar”. En typ av våld som minskar när samhället framåt 1800-talet blir mer rörligt, och människors identitet inte i lika hög grad är kopplad till deras status i den lokala gemenskapen.

1350: Kung Magnus Erikssons landslag blir den första lagbok som gäller i hela Sverige. Fängelse existerar inte som strafform. I stället är det dödsstraff eller böter som utdöms. Eller ”fredlöshet”. En ”fredlös” kan dödas av vem som helst, utan påföljd. (Straffet fredlös avskaffas 1734.)

Publicerad i nummer 3, 2022