Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Just nu

Tillsammans!

– ny rapport: folkbildningen viktig för deltagare med funktionshinder

För personer med intellektuell funktionsnedsättning betyder ABFs verksamhet mycket. Det visar en rapport från Folkbildningsrådet. – Vi märker hur viktigt det är för många att träffas, få göra saker de tycker om och få kompisar, säger Gunilla Wester från ABF Huddinge, en av de ABF-avdelningar som erbjuder ett stort utbud av aktiviteter för dem som oftast har svårast att ta del av aktiviteter och socialt umgänge.

Hur tycker deltagare med funktionshinder det är att vara med i cirklar och träffar i ABF och andra studieförbund? Den frågan har egentligen inte gått att svara på tidigare eftersom det inte funnits någon samlad överblick. Men nu i mars kom rapporten Studieförbundens deltagare med funktionsnedsättning som är beställd av Folkbildningsrådet som fått regeringens uppdrag att följa upp det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

– Målet har varit att öka kunskapen om de här deltagarna, men också upptäcka utvecklingsbehov och lyfta fram eventuella brister för att förebygga och motverka diskriminering, säger Johanna Mufic vid Linköpings universitet som är huvudförfattare till rapporten. Vad har ni kommit fram till?

– Många är väldigt nöjda. Framför allt känner de att de är en del i en gemenskap. Den ständiga frågan är ju om den här gruppen ska vara med i ordinarie verksamhet eller i anpassad, men många berättar att de får sina behov tillgodosedda i större utsträckning i den anpassade.

Cirklarna och träffarna fungerar dessutom som en fristad. Enligt deltagarna är de till skillnad från många andra ställen i det närmaste fria från diskriminering och funkofobi. Man blir accepterad för den man är.

En som dagligen träffar den här gruppen är Gunilla Wester på ABF Huddinge. Det är nästan svårt att hänga med när hon räknar upp all verksamhet som erbjuds. Här går det att välja på tre olika teatergrupper, en musikalgrupp, en tjejgrupp, en träffpunkt för äldre, flera olika typer av veckoläger och en hel del annat.

– Mycket påminner om ordinarie verksamhet, men vi har gjort en del anpassningar. Till exempel har vi ofta flera ledare så det alltid finns någon som kan finnas kvar med gruppen om något händer. Det är också väldigt viktigt att ledarna känner till målgruppen.

Rapporten från Folkbildningsrådet lyfter inte bara upp det positiva utan också hinder. En sak verkar vara de yttre omständigheterna som färdtjänst och tolkar. Något Gunilla Wester håller helt med om.

– Färdtjänsten fungerar inte alls tyvärr, den är hopplös. Jag tycker så synd om våra deltagare. Det är så många gånger vi har fått sitta kvar och vänta med dem för att färdtjänsten inte kommer.

Kostnaden för aktiviteten kan också utgöra ett problem, och att samhället inte bidrar.

– Vi får väldigt stort stöd från kommunen och det känns bra. Har vi en avgift på 2 500 kronor för tio träffar så kommer ingen. Och en sak alla kan göra redan nu är att tänka på tillgängligheten så att alla kan vara med i våra lokaler. Det är viktigt att den här gruppen också får ha en egen hobby.

Publicerad i nummer 2, 2023