Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

Alla älskar en konflikt

Nästan alla krönikor jag skrivit här har startatmed ett dilemma ur ett ledarperspektiv.

Skulle jag i stället ha valt att berätta om hur enkelt och bra allt fungerar, så tror jag att få läst vidare. Det ligger i sakens natur. Vi lyssnar till berättelser om svårigheter för att sen också förlösas av vändpunkten och insikten. Titta bara på tidningar, tv, teater och film. Det är konflikten som är kärnan och som får oss att lystra. Och det är inte bara hyenan i oss som agerar, utan vetskapen om att livet är komplext.

Vad vill ni helst höra? Att jag är så lycklig med min man eller om grälet från i går?

Jag tror det sistnämnda för att där finns kunskap. Vad hände? Hur agerade hon, han? Och underförstått, vad kan jag lära?

Vem orkar se en pjäs om Romeo och Julia som bara är lyckliga från första andetaget på scenen?

Jag är involverad i ABFs satsning på dramatiserad cirkelledarutbildning som startar på Ordet fritt i Göteborg i maj. Och den tar avstamp just i cirkelledares berättelser om det som är svårt och där man behöver vidareutveckling.

Den handlar om rädslan för att inte räcka till, göra bort sig, bli en Papphammar och inte få i gång projektorn.

Det börjar där och sträcker sig ända ut till att kunna möta cirkeldeltagaren som sörjer ett förlorat Sverige.

Rädd för det nya, rädd för terrorn.

Oro finns på så många olika plan.

Den kan vara nog så befogad, men precis som med konflikter så måste den hanteras och bemästras.

Författaren Marianne Fredriksson beskrev i Noreas saga hur fruktan var androgyn med sig själv och födde sju söner: Vreden, Skulden, Grämelsen, Stoltheten, Kättjan, Orättvisan och Bedrägligheten.

Och sju döttrar som hette Sorgen, Listen, Bitterheten, Högfärden, Klagan, Avunden och Hånet.

Det är inte där jag vill vara.

Motsatsen till rädsla och fruktan handlar om trygghet och tillit som föds ur kärlek. Enligt Fredriksson fick tilliten också sju söner och sju döttrar.

Sönernas namn är Modet, Frikostigheten, Fröjden, Kunskapen, Fantasin, Troheten och Påhittigheten.

Och döttrarna heter Sanningen, Friden, Välsignelsen, Glädjen, Skönheten, Visheten och Det Uppoffrande Hjärtat.

Låter som något att sträva efter.