Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

Fråga mera!

Det är viktigare att fråga, än att ge svar. Eller vad tycker du?

Vi blir ofta cirkelledare för att vi har en färdighet eller kan ett ämne. Deltagare kommer i förväntan om att få lära. Så lätt att då prata på. Så frestande att säga: ”Så här är det!”

På alla ledarutbildningar får vi lära att värna det goda samtalet genom att lyssna. Öronen ska som bekant vara större än munnen. Men det räcker inte. Konsten är också att ställa rätt fråga.

Tre grundregler bär jag med mig: Frågorna ska vara öppna. Berätta, hur då, varför? Motsatsen är de slutna som bara ger ja eller nej-svar.

Se till så att de är neutrala och inte färgade av egna känslor.

Undvik formuleringar som: ”Men det måste vara jobbigt.” Eller: ”Tycker inte också du att ...”

Se också upp med att stapla frågor på varandra. Håll dem enkla.

Var? Vad? Vilka? Hur? När?

Frågor är både kunskapsbärare och ett socialt smörjmedel.Jag blir väldigt attraherad av människor som ställer frågor. Konstigt nog är det vanligare med motsatsen. I synnerhet män har en tendens att prata mer än de frågar. Om de bara visste vilken kraft de går miste om!

Karisma handlar inte om att synas och höras mest. Sann lyskraft finns hos dem som iakttar, ser och nyfiket undrar ”hur tänker du?”.

Jag besökte en PRO-cirkel där den manlige cirkelledaren verkligen kunde den konsten och jag noterade hur ung det gjorde honom.

Och så ibland kommer den där frågan som får marken att gunga till.

Jag hörde en psykolog ställa följande spörsmål till en vresig och dominant man:

”Vad tror du det är hos dig som gör det svårt att tycka om dig?”

Mannen harklade sig, tänkte och svarade precis det som också andra såg och irriterade sig på. Men det kom från honom själv.

Frågan väckte en självinsikt, sårbarhet och därmed sympati hos oss som lyssnade. En ansträngd stämning övergick helt enkelt i en varmare medmänsklighet. The power of asking.