Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

Lös konflikten snabbt!

Förra seklet sjöng Elvis Presley/Bryan Ferry ”Walk a mile in my shoes and before you abuse, criticize and accuse. Walk a mile in my shoes”.

Och det sammanfattar vad konflikthantering handlar om. Alltså ungefär: ”Gå en mil i mina skor innan du behandlar mig illa, kritiserar eller anklagar mig.”

Ja, det är nyckeln och stavas: kommunikation. Vill man träna denna ädla konst är steg ett spegling. Att exakt återge det man hör, varken mer eller mindre.

Det tvingar dig till närvaro, att faktiskt höra vad den andra säger, i stället för att vara fokuserad på ditt eget argument.

För 90 procent i en konflikt handlar om känslor, ofta är själva sakfrågan bara 10 procent. Men likt Don Quijote fäktar vi kring dessa 10 procent i ett fåfängt försök att vinna. För det har vi lärt, konflikt löses med att någon förlorar och någon vinner. Jag tror tvärtom. Konflikter går inte att lösa, men de kan hanteras så att båda parter får en möjlighet att gå starka ur den. Men intensiteten i en konflikt ökar ju längre tiden går. Så det är snabb hantering som gäller.

Exempel: missnöjd deltagare klagar, i stället för att svara med reptilhjärnan och gå i försvar, så fråga, berätta, hur tänker du?

Spegla genom att så neutralt som möjligt återge ”så du menar att” och försök verkligen att förstå. Utmana dig genom att se tillvaron med någon annans ögon.

Visa så mycket respekt du är förmögen till, men vänd sedan resonemanget i en motfråga som skapar delaktighet. Hur tycker du då vi ska lösa detta?

Jag har använt detta i studiecirklar, hemma, med mina barn, partner och det har varit ovärderligt. Det kräver viss självövervinnelse, men ger så mycket tillbaka. Kineserna har samma tecken för konflikt som för möjlighet. Så är det för mig också, kris är utveckling och andra förändras enbart genom vår egen förändring. Det är därför man gör klokt i att byta skor, perspektiv, se världen med någon annans ögon och drabbas av det den nyss avlidne poeten Tomas Tranströmer en gång formulerade:

”Varje människa har en halvöppen dörr som leder till ett rum för alla.”

Eller som Elvis och Bryan sjöng:

”But I’m your brother and when you strike out, you’re trying to hurt me, it’s hurting you.” ”Jag är din bror och när du försöker skada mig så skadar det dig.”