Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

När tekniken tystnar

Det drabbar mig med jämna mellanrum. Allt är förberett, tekniken uppkopplad och jag har trippelkollat att allt ska fungera.

Och så trycker man på den magiska startknappen.

Och inget händer.

Den där fantastiska filmen som ska visas, Skypesamtalet som bara måste fungera, musiken som så snyggt skulle inleda allt. Tyst.

Men trösten är att ingen, mer än du, vet hur det skulle ha varit!

En ledares bästa support när tekniken tystnar är förmågan att kunna improvisera. Det är ett universalmedel i de flesta situationer och går att träna, tillgodogöra sig. Att improvisera är att fånga stundens ingivelse. Det är något som görs spontant, utan förberedelser, en ögonblickets inspiration. 

Jag fick en dos tidigt i livet när jag som tonåring gick en cirkel i skapande dramatik.

Där fick man träna fantasioch koncentration. Det var väldigt handfasta övningar och jag minns att jag tänkte, detta är lärdomar för livet. Fantasi är att alltid se fler än en möjlighet.

Koncentration kan tränas genom associationskedjor. En deltagare börjar övningen med ett enda ord. Sen fortsätter den som sitter i tur med att associera till föregående ord. En i gruppen börjar med ett ord ”det”, nästa kan säga ”var”, den tredje kanske säger ”en gång”, så småningom byggs en berättelse.. Det är viktigt att övningen sker i så hög fart att inte deltagarna hinner tänka eftersom syftet är att öva förmågan att associera spontant.

Det kräver en enorm närvaro och lyhördhet. Men somjapanerna säger, ett koncentrerat sinne kan tränga igenom sten. Det är en konst att sluta tänka ”det här klarar jag inte”. Det krävs koncentration att tvinga tanken till ”det här kommer att gå bra”.

Och när tekniken strular inte stirra sig blind på attdet inte blev som man tänkt, utan se möjligheten att göra något annat. Improvisera. Om datorn inte vill spela musik så kanske ni får sjunga själva.

Eller inled ett problemlösande grupparbete. Vem kan först hitta lösningen på dilemmat?

Det går nästan alltid att vända problem till möjligheter.