Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

Skulle JAG ha makt?

Jag ryggar tillbaka, makt, skulle jag ha det? Alltid sett mig som en människa med bara makt över mig själv.

Men mitt bollplank insisterar och jag tvingas inse. Med ett ledaruppdrag följer en speciell ”följa John”-position. Du äger situationen. Du är den som beslutar vad som ska göras och i vilken ordning. Även om uppdraget kan delegeras och delaktighet skapas, så är beslutet när och hur detta ska ske ditt. Det är en komplex situation med ett antal fallgropar.

Dels den inte helt synliga lockelsen i att börja styra och ställa alltför mycket. Obemärkt gå från auktoritet till auktoritär. Plötsligt börja peka med hela handen. Räddningen ligger i självreflektionen, att vara sin egen observatör och iaktta, vad händer här? Varför gjorde jag sådär? Rannsaka sina motiv. Jag har kommit på mig själv med att hålla hov, underhålla på ett sätt som inte alltid för gruppen framåt.

Makten utmanar också andra. Det är ett känt fenomen, hur vissa deltagare gärna vill ta den informella makten genom att hela tiden veta bäst. Många gånger ett irritationsmoment för alla involverade. Situationen kräver tydlighet och gränssättning. Att inte bli hotad, provocerad, utan tacksam ta emot kunskap, men också markera att ansvaret för att leda detta arbete är mitt. Våga bryta av storsnackaren, tack, nu går vi vidare. Orka stå emot ett eventuellt missnöje. Allt detta för att värna gruppens demokrati, allas lika värde och utrymme. Inte låta en besserwisser ta över luftrummet.

Jag tycker ändå att kanske tyngst är ensamheten i ledarskapet. Det går inte att liera sig med de man mest uppskattar. Det krävs ett oberoende för att kunna vara rättvis. Inte falla för dem som vill prata i enrum och få en egen ingång. Det är sådana gånger jag gärna vill fly från tanken att jag har makt. Så härligt att ge sig hän och bli en i gruppen. Bara hänga med de man gillar. Förförande bedrägligt. Så tillbaka till uppgiften, aldrig förlora örnperspektivet, överblicken, helheten.

Alltid ha koll på att makt faktiskt korrumperar.

Publicerad i nummer 2, 2023