Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Ledarskap

Viljan att komma tillbaka

Välj en bild som symboliserar din upplevelse av denna termin.

Det är dags för avslutningar och jag lägger ut fotografier framför deltagarna.
Jag avslutar på det sätt jag alltid gjort, med att utvärdera. Men många gånger är deltagarna liksom redan på väg ut genom dörren. Till sommaren. Mot nya kunskaper. Tid och lust att skriva svar på utvärderingsfrågor finns inte alltid. Så jag tar en genväg. Via bilden. Den går direkt på känslan.

Det finns färdiga bildpaket att köpa eller så gör man det själv av konst-/fotokort. Det ska vara motiv som kan användas för att sätta ord på tankar och känslor.
Frågan kan också vara: ”Vilken bild berättar om de kunskaper du tar med dig hem?”
Svaren på dessa båda frågor avslöjar om grundkänslan varit positiv eller negativ, om det är prestationen eller relationerna till övriga deltagare som varit viktigast.

Jag tycker att frågor är själva grundbulten i folkbildning. De sätter i gång tankarna, leder till diskussioner och insikter. Men en igångsättande öppen fråga kräver sen sina följdfrågor. ”Hur tänkte du då?” ”Vad betyder det?” ”Vad skulle man gjort annorlunda?” ”Vad skulle få dig att komma tillbaka?”

Det blir inga studiecirklar i höst om det inte finns motivation. Så det är klart att man som ledare alltid grubblar över hur man bäst främjar dessa oumbärliga drivkrafter. Min erfarenhet säger mig att engagemang föds ur delaktighet. I sammanhang där du inte blir tillfrågad eller får vara med och bestämma så är det lätt att ledsna, tröttna. Men där du känner dig sedd av ledaren, där din röst är viktig, där du får reda på vad som händer och hur det är tänkt. Där vill du vara.

Likadant med motivation. Det handlar om en sinnesstämning, en önskan och glädje att åstadkomma något. Det föds inte i ett tomrum, utan tillsammans med andra och en ledare som förstår att målsättning och motivation är starkt sammankopplade.
Innan sommaren tar vid vill jag lämna mina grupper i en känsla av att de känt sig delaktiga i det vi tillsammans åstadkommit och en idé om en fortsättning. Ett nytt mål som skänker motivation.

Oavsett sammanhang, så är det ett citat av norske idrottspsykologen, professorn Willi Railo, som följt mig: ”Är vi inte i mål snart? Det du ser där framme och som du släpar dig till är inte mållinjen, utan starten.” Och jag ser så fram emot att det efter sommaren väntar en höst.

Publicerad i nummer 2, 2018