Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Nyheter ABF

Preppa – tillsammans!

Den senaste tiden har fler och fler blivit intresserade av att vara förberedd om det skulle komma en kris. ABF har flera olika material i ämnet. – Mycket handlar om att vara beredda tillsammans, säger Markus Poletti på ABFs förbundskansli.

Det bästa sättet att förbereda sig för en kris eller katastrof är att se till att man har så mycket mat och annat viktigt som möjligt hemma. Dessutom gäller det att kunna skydda sig, kanske ha sin egen bunker till och med.

Den typen av föreställningar om vad beredskap innebär är nog inte ovanliga. Men enligt Markus Poletti som jobbar med studiematerial på ABFs förbundskansli bör förberedelserna inte enbart handla om hur man ska klara sig på egen hand.

– Det är i stället viktigt att bygga en gemenskap där vi står med de strukturer som finns. På landet kanske genom ett byalag, i staden genom att samla sitt kvarter. Det är väldigt få som under en kris klarar sig helt själva.

Ett sätt att bygga gemenskap är att läsa en cirkel ihop. Och det är det många som verkar göra just nu. De olika material ABF har om beredskap beställs som aldrig förr.

– Jag tycker man kan börja med Boken om hemberedskap som är en grundbok att börja med. Den sätter lite fingret på vad du som individ behöver för att sedan kunna göra saker tillsammans med andra.

ABF har också tagit fram rollspelet ”Under katastrofen” som under enklare former kan sätta fingret på vad som kan hända om det kommer en kris.

– Varje spelare blir en viss karaktär och målet är att öppna för diskussion genom att måla upp ett scenario. Till exempel: Nu har det blivit översvämning i Gävle och stora delar av staden är under vatten. Vad gör du?

För den som vill gå vidare finns också den stora satsningen Preppa tillsammans där det finns instruktioner och tips för den som vill starta en lokal hemberedskapsgrupp. Man får stöd och råd om hur man löser olika situationer tillsammans.

– Det finns redan några olika grupper som startar grupper och som gör en rad olika saker som inte är så bundet till traditionella cirkelträffar. Några har odlat, andra har vandrat och pratat om ätliga växter och lärt sig hur man renar vatten. Den blir en annan typ av folkbildning.

Publicerad i nummer 2, 2022

Fler artiklar om allt som händer i ABF: