Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Reportage

Cirklar som räddar liv

Kathy Hansen var bara 17 år när hon började missbruka. I dag, 40 år senare, är hon drogfri. Hon är en av dem som har hittat ett andra hem här på Mötesplats 2020 på Gemenskapen i Malmö.

Det puttrar redan hemtrevligt från kaffekokaren när de första cirkeldeltagarna anländer ett par minuter i nio. 62-årige Ulf Jakobsson är en av de flitigare deltagarna i ABF:s och Sensus gemensamma satsning Mötesplats 2020. De har bland annat målat och lärt sig använda Facebook.

Men i dag är det föreningskunskap som står på dagordningen.

– Jag har haft hjärnblödning så det är lite besvärligt att ta sig hit, men det är värt mödan. Jag tycker så mycket om att komma hit. Möjligheten att få lära sig något är fantastisk och kamratskapet är en bonus. Jag är sjukpensionär och ABF ser till att jag inte blir ett frimärke i soffan, säger Ulf som tog sig ur ett drygt trettio år långt narkotikamissbruk 1997.

Han står utanför entrén i morgonkylan och röker en cigarett innan cirkeln drar i gång. Kathy Hansen, 57, håller honom sällskap och berättar hur det gick till när hon äntligen blev drogfri för snart två år sedan.

– Jag bestämde mig bara. Jag är så pass gammal och orkade inte längre. I dag är jag så otroligt tacksam, jag har mat för dagen och tak över huvudet.

Verksamheten på Mötesplats 2020 har betytt mycket, säger hon.

– Har man haft den här problematiken så är det en dödssynd att isolera sig och sitta hemma, du måste komma ut och träffa andra människor. Det är därför det här är så viktigt.

Så är det dags att dra i gång dagens övningar. Det är en del surr i lokalen och ledaren Bettina Karlsson får till sist säga ifrån. Tystnaden infinner sig och så börjar gruppen prata om stadgar, mötesrutiner och ansvarsområden.

Just föreningskunskapen är en av de kurser hos Mötesplats 2020 som har varit mest populära, berättar projektledaren Sofia Axelsson. Det är hon som tillsammans med de fyra aktivitetsledarna utgör kärntruppen i projektet som riktar sig mot socialt och ekonomiskt utsatta personer.

– De flesta av deltagarna har eller har haft någon form av missbruk eller psykiska problem, men de flesta är på väg upp och har börjat komma till rätta med sina problem. Visionen är att människor som inte har så goda chanser på arbetsmarknaden ska få en chans att ta sig tillbaka till livet, säger Sofia Axelsson.

Projektet startade i mars 2012 och finansieras av Europeiska socialfonden och Malmö stad. Förutom i Malmö finns projektet på ytterligare tio platser i landet. I Malmö har det hela tiden varit viktigt att utbudet av kurser styrs av önskemål från deltagarna. Förutom Facebook och målning går det också att lära sig mer om matlagning, yoga och gitarr.

Att nå den här målgruppen är inte alltid helt lätt, men ABF hade redan upparbetade kontakter med olika brukarföreningar och nykterhetsföreningar.

– ABF startade redan 2007 en kurs i it för hemlösa. Och det är självklart under helt frivilliga former, det är centralt, att deltagarna själva känner att de vill lära sig något, säger Sofia Axelsson som också menar att det viktigt att ha en rimlig ambitionsnivå på projektet.

– Ibland är det för stort fokus på att olika insatser direkt ska leda ut på arbetsmarknaden, men jag tror att man måste ta det steg för steg. Vi vet ju alla hur arbetsmarknaden ser ut. Det är helt orimligt att säga till någon som levt på gatan i missbruk i många år att han eller hon helt plötsligt ska ut på arbetsmarknaden.


 

En fråga till...

Vad är det bästa med Mötesplats 2020?


Gert-Ove Svensson,
65, deltagare:

– Lärarnas engagemang är helt fantastiskt, det är deras energi som bär upp hela verksamheten. Vänskapen och möjligheten till kunskap är något jag verkligen uppskattar.


Ulf Jakobsson, 62, deltagare:

– Det bästa är att här finns så mycket kunskap som förmedlas i så vitt skilda former. Nummer två är den sociala gemenskapen som vi har, den är jätteviktig. Mötesplatsen har gett mitt liv ett innehåll. Den har vidgat mina vyer och gett mig ny kunskap och jag har träffat människor som jag aldrig skulle ha träffat annars: män, kvinnor, ungdomar, friska, sjuka, arbetare och arbetslösa. Människor som har ett gott liv, men även de som har trillat ur systemet.


Kathy Hansen, 57, deltagare:

– Att ha möjlighet att lära sig något nytt. Och sedan att det finns en sammanhållning mellan oss deltagare och lärarna. På 2020 är det alltid någon aktivitet på gång, det händer alltid något intressant. Det mesta är kostnadsfritt vilket är fantastiskt för oss som inte har så mycket resurser. Det har varit en viktig del i mitt arbete med att bli nykter, det har både hjälpt mig och varit till stor glädje.

Fler reportage från tidningen Fönstret: