Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Tio frågor

Mobilfritt!

Rapporter visar att mobiltelefoner distraherar och stör inlärningen. Folkhögskoleläraren JOAKIM SVELAND tycker cirkelledare ska diskutera mobilförbud med sina deltagare. – En mobiltelefon påverkar oss även om den ligger avstängd bredvid, säger han. AV

JOAKIM SVELAND
Ålder: 37 år.
Familj: Fru och två barn.
Gör: Lärare på Birkagårdens folkhögskola. Har startat Informationspedagogerna och föreläser om konsekvenserna av att ständigt vara uppkopplad för lärare, elever och föräldrar.


1. Hur påverkar mobiler vår koncentration?

– Mycket forskning visar att mobiltelefoner riskerar att störa och distrahera vårt lärande. De är extremt lockande – allt finns där. De uppmanar till att göra flera saker på en gång och tränar oss att ständigt skifta fokus. Mobilen påverkar oss även när den ligger avstängd bredvid oss. För en koncentrerad läroprocess ska man helst inte ha mobiltelefoner i närheten.


2. Bör cirkelledare införa mobilförbud?

– Ja, definitivt. Men i vissa cirklar kan mobilanvändande vara en nödvändighet, till exempel om man ska segla. I studiecirklar som bygger på att kunskapen ska sjunka in och fastna riskerar mobilerna däremot att störa lärandet.


3. Finns det inga fördelar med mobiltelefoner?

– En digital värld har sina fördelar och främjar vissa kompetenser och beteenden. Men vi måste vara medvetna om när vi bör vända oss till en fysisk ”vanlig” värld och till en digital värld och forma pedagogiska situationer utifrån det.


4. När kan det vara bra att vända sig till en digital värld?

– Den är fantastiskt bra för att söka information om man vet hur man gör. För viss typ av kommunikation – till exempel att kontakta folk och samtala kring en uppgift – är internet toppen. Den fysiska världen däremot främjar långsamhet. Det krävs för att information ska vandra från arbetsminnet till långtidsminnet. Arbetsminnet får inte överbelastas, då hindras processen.


5. Hur går ledare bäst till väga för att införa mobilförbud?

– Cirklar är ju frivilliga sammanhang och folk ska kunna vara med och bestämma. Läs en artikel utifrån modern forskning för att ha en gemensam kunskapsgrund och fatta sedan beslutet tillsammans. Bäst är det att mobiltelefonerna inte alls finns i rummet, men om det inte är möjligt kan de samlas i en korg.


6. Och om deltagare behöver sin mobil?

– Deltagare som till exempel behöver kunna bli kontaktade av sina barn kan stänga av alla notiser och ställa telefonen i ett läge så att bara vissa nummer kan nå fram.


7. Vad gör ledare om någon inte respekterar uppsatta regler?

– Om vi accepterar att de flesta – särskilt för unga – har jättesvårt att hantera en situation där mobilen inte finns i närheten så blir det lättare att tillrättavisa och föra en diskussion på ett sätt som inte är skuldbeläggande. Ibland stöter jag på kommentaren ”jag är vuxen och kan hantera det här”. Men att lära sig kräver studieteknik. Och man vet inte alltid hur telefonen påverkar en.


8. Är mobilförbud en svår fråga?

– Det betraktas som svårare för lärare än vad man tror. När vi föreläser om digitalisering och lärande är den största diskussionsfrågan alltid hur mobiltelefoner ska hanteras. Men befinner man sig i en studiesituation och vet att mobiltelefoner stör lärandet så är det inte så svårt.


9. Varför är det så känsligt?

– Mobiltelefonen har blivit en sammanvävd del av oss – som en förlängd del av våra kroppar. Hur ofta har vi den längre bort än inom en armlängds avstånd?


10. Hur hanterar du själv telefonen?

– Jag började undersöka det här för att jag märkte att jag och många runt mig hade svårt att koncentrera sig och lära i den digitala världen. Nu lägger jag telefonen i ett annat rum och försöker undvika att göra flera saker samtidigt.

TIPS! Läs en längre intervju med Joakim Sveland i Tidningenfolkhogskolan.se


3 ledare jag beundrar

GÖRAN NORDLING – min gamla folkhögskolelärare: För hans tro på individens förmåga att lära och förstå.

NICHOLAS CARR – journalist och författare: För att hans tankar om internet alltid är så skarpa och ögonöppnande.

MARYANNE WOLF – forskare och författare: För att hennes forskning om läsning visar hur vital den djupa läsningen är för den intellektuella utvecklingen.

Publicerad i nummer 2, 2019

Fler som fått tio frågor om ledarskap i tidningen Fönstret: