Hoppa till huvudinnehåll

Fönstret Fönstret

Tio frågor

10 frågor till Lisa Moraeus

Är du den ledare du vill vara? Vilka styrkor har du? Vilka utmaningar vill du anta? Det är frågor du kan ställa dig själv om du vill utvecklas som ledare. Det tipsar LISA MORAEUS som är proffs på att utbilda ledare i ideella organisationer.

Ålder: 38.
Bor: I Växjö.
Gör: Egenföretagare som jobbar med ledarskapsutveckling för ideella och idéburna organisationer.--
Bakgrund: Har varit styrelseledamot i Svenska Amnesty International. Är nyvald ordförande i Röda korsets Växjökrets. Författare till Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation (Room for us förlag).

 


1. Vad är speciellt med att vara ledare i en ideell organisation?
– I ideella sammanhang är rollerna ofta otydliga. Det gör att ledarskapet i stället bygger på överenskommelser som är under ständig förhandling.

 

2. Och hur hanterar en ledare det bäst?
– För det första att ha den insikten – att det gäller att komma överens. Ledarens uppgift är sedan att se till att gruppen håller sig till överenskommelsen och att lösa situationer som uppkommer för att vi har tolkat rollerna och uppgifterna olika.

3. Vad krävs av en ledare då?
– Det krävs mod att ta diskussionerna. Du behöver också vara lyssnande, inspireran de och pedagogisk. Det gäller förstås alla ledare, men det är särskilt viktigt när du ska leda i en ideell organisation.

4. Varför är det särskilt viktigt i en ideell organisation?
– Därför att engagemanget bygger på mening. Som ledare behöver du påminna om varför vi gör det här och se till att det vi gör känns meningsfullt. Varför ska jag annars engagera mig?

5. Du skriver i din bok att du i ideella organisationer mött en oro för att ”vara den som bestämmer”. Hur kan man som ledare förhålla sig till det?
– Ofta är det ju inte ledaren som ska bestämma – det gör vi tillsammans.

6. Vad ska ledaren göra då?
– Ledaren ska leda gruppen fram till beslutet. Sedan kan ju gruppen delegera vissa beslut till ledaren. Jag tror att det blir lättare att leda med den insikten: ledarens uppgift är inte att bestämma, utan att hjälpa gruppen fram till beslut.

7. Hur hittar man den ledarrollen i gruppen?
– Det brukar vara bra att prata öppet om det. Fråga gruppen hur den vill bli ledd.

8. Vilket är ditt bästa tips till ideella ledare?
– Att känna sig själv för att hitta sina styrkor. Det är så lätt hänt att bara tänka på allt vi behöver förbättra, men vi kan också bygga ledarskapet på det vi redan är bra på. Sedan får du hitta ett sätt att förhålla dig till det som du uppfattar som dina utmaningar.

9. Och ditt bästa tips till ABFs cirkelledare?
– Att fråga sig: Vad ska vi göra i den här cirkeln? Vilket ledarskap behövs? En cirkel för knyppling behöver ett annat ledarskap än när jag var ledare för en studenttidning som vi drev i cirkelform. Din roll som cirkelledare är att skapa förutsättningar för gruppen att nå sitt syfte.

10. Du skriver om att utveckla sitt ledarskap genom att ha ett eget manifest. Hur gör man då?
– Numera kallar jag det oftast ”vision” i stället för manifest. Ställ några frågor till dig själv: ”Vilka styrkor och utmaningar har jag som ledare? Hur är jag som ledare och hur kan jag utvecklas? Vilken skillnad vill jag göra genom mitt ledarskap?” Titta på svaren ibland och fråga dig om du är på rätt väg. Reflektera över om du är den ledare du vill vara.

 


 

 

TRE LEDARE JAG BEUNDRAR:

HALA MOHAMMED – ordförande för Röda korsets ungdomsförbund, för att hon fortsätter att sprida värme, glädje och kärlek omkring sig mitt i ett tufft och komplext uppdrag.

REBECKA PRENTELL – ordförande för LSU
– Sveriges Ungdomsorganisationer, för hennes förmåga att driva frågor om engagemang och organisering.

ANDERS WALLNER
– partisekreterare för Miljö partiet, för att han är prestigelös och nytänkande och har betytt mycket för organisationens utvecklin

Fler som fått tio frågor om ledarskap i tidningen Fönstret: